De Waarde van Werk Monitor is opgezet om de waarde(ring) van werk onder de Nederlandse bevolking in kaart te brengen in relatie tot de organisatie- en institutionele context.

Belangrijke thema’s zijn: waarde(n) rondom betaald en onbetaald werk; kwaliteit van werk; de rol van instituties op het terrein van werk en inkomen; maatschappelijke participatie; tijdsbesteding; kenmerken van de (arbeids)organisatie en achtergrondkenmerken van de respondent.

Vragenlijsten

Vragenlijst Waarde van Werk Monitor 2019

Vragenlijst Waarde van Werk Monitor 2021

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 t/m 70 jaar, (potentiële) beroepsbevolking. Specifieke doelgroepen qua arbeidsmarktpositie (in het bijzonder werkenden met een flexibel contract en zelfstandigen) zijn oversampled om voldoende aantallen respondenten te hebben om apart over deze groepen te kunnen rapporteren.

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: personen

Steekproefbron: I&O Research Panel

Verzamelmethode: internetvragenlijst (CAWI)

Opdrachtgever: Amsterdam Instituut voor Arbeidsstudies-Hugo Sinzheimer Instituut (AIAS-HSI)/ Universiteit van Amsterdam

Veldwerk: I&O research (2019-)

Frequentie: Vanaf 2019 elk oneven jaar

Veldwerkperiode:  in het voorjaar

Weging: Weegfactor naar leeftijd, opleiding en geslacht (en arbeidsmarktpositie)

Aantallen: circa 3500-4000 personen