Wat is een duurzame economie ons waard?

Paul de Beer en Wieteke Conen 2024 | 1 Kort & Bondig

Een halve eeuw na het roemruchte rapport aan de Club van Rome ‘Grenzen aan de groei’ worden de urgentie van de klimaatproblematiek en de noodzaak van de overgang naar een duurzame economie steeds breder onderschreven. Niettemin zijn sommigen toch nog sceptisch over de ernst van het probleem. Misschien nog belangrijker is de vraag welk offer degenen die de ernst van het probleem onderkennen, bereid zijn te brengen om een duurzame economie te realiseren.

In deze Kort & Bondig beantwoorden we deze vraag aan de hand van een aantal vragen uit de Waarde van Werk Monitor 2023. Hierin is onder meer een aantal vragen gesteld over de wenselijkheid en de waarschijnlijkheid van een overgang naar een duurzame economie. Daarnaast hebben we bij werkenden geprobeerd te meten welke prijs zij bereid zijn te betalen om via hun werk bij te dragen aan een duurzame economie.

Door naar het nieuwe of terug naar het oude normaal?

Paul de Beer en Wieteke Conen 2023 | 4 Kort & Bondig

Over of en hoe de coronacrisis onze opvattingen over werk veranderd heeft

Nu de coronacrisis alweer bijna twee jaar achter ons ligt, is een interessante vraag of de veranderingen in opvattingen die we tijdens de coronacrisis signaleerden, doorgezet hebben. Tijdens de coronacrisis werd er veel gesproken over ‘het nieuwe normaal’. Dat nieuwe normaal ging over uiteenlopende kwesties, waaronder vragen als: Hoe belangrijk is werk nu eigenlijk in ons leven? Vinden we maatschappelijke impact van ons werk belangrijk? En in hoeverre hechten we aan een meer natuurlijke manier van leven? In deze Kort & Bondig geven we een antwoord op de vraagn in hoeverre dergelijke opvattingen over werk en leven veranderd zijn. Hebben veranderingen in onze opvattingen over werk die we in 2021 signaleerden na de crisis standgehouden, en vormen zij nu het ‘nieuwe normaal’? Of zijn deze teruggekeerd naar het ‘oude normaal’ van voor de crisis?

Waardevol en waardeloos werk in Nederland

Wieteke Conen en Paul de Beer 2023 | 1 Kort & Bondig

In deze ‘Kort & Bondig’ bespreken we wat Nederlanders belangrijk
vinden in hun werk, wat we verstaan onder ‘waardevol’ (en ‘waardeloos’)
werk en wie er in Nederland waardevol of waardeloos werk doet. En hoe
spelen arbeidsorganisaties hierin een rol?