Het project Waarde van Werk, dat sinds 2016 met ondersteuning van de Goldschmeding Foundation wordt uitgevoerd, heeft tot doel nieuwe kennis en meer inzicht te bieden in de waarde(ring) van werk onder de Nederlandse bevolking. Een belangrijk onderdeel van dit project is de Waarde van Werk Monitor – een grootschalig, nationaal surveyonderzoek naar de waarde(ring) van werk in Nederland. Op deze website kunt u achtergronden en uitkomsten van dit onderzoek inzien.

Het veldwerk van de Waarde van Werk Monitor 2023 is afgerond! Op dit moment zijn we druk bezig met de analyses. De vragenlijst bestaat deels uit vragen die we ook in 2019 en 2021 hebben gesteld, waardoor we trends kunnen vaststellen. Daarnaast hebben we nieuwe vragen toegevoegd met betrekking tot de transitie die werk ondergaat, mede onder invloed van technologie en de overgang naar een duurzame economie. De eerste publicaties zijn inmiddels verschenen.

Wie zijn wij?

Dr. W.S. (Wieteke) Conen

Dr. Wieteke Conen studeerde Economie aan de Universiteit Utrecht (richting: Arbeid en Organisatie). Zij promoveerde in 2013 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar het werven en behouden van oudere wernemers door … Lees verder

Prof. dr. P.T. (Paul) de Beer

Prof. Paul de Beer studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Over werken in de postindustriële samenleving’. Hij werkte achtereenvolgens bij … Lees verder