Het project Waarde van Werk levert (wetenschappelijke) kennis op over de waardering van werk en draagt bij aan goed geïnformeerd beleid ten aanzien van waarde en kwaliteit van werk van verschillende stakeholders (werkgeversorganisaties, vakbonden, de overheid (het Rijk en gemeenten), uitvoeringsorganisaties (zoals UWV), belangenorganisaties van cliënten en professionals, onderwijsinstellingen, politieke partijen, onderzoeksinstituten). We doen dat met behulp van verschillende onderzoeksplannen, waarin is uitgewerkt welk type kennis en inzichten in een periode van circa 2 jaar van het projectteam verwacht kunnen worden.

Vele maatschappelijke actoren hebben zich de afgelopen jaren gebogen over de toekomst van werk en de waarde van werk: alle constateren dat de arbeidsmarkt van aard verandert, dat dit enerzijds kansen biedt maar anderzijds ook nieuwe uitdagingen en risico’s met zich meebrengt. En dat zij een antwoord moeten vinden op de vraag hoe hierop het beste kan worden gereageerd. Het Waarde van Werk project biedt voor verschillende stakeholders belangrijke handvatten om hun positie op dit terrein te bepalen.

De onderzoekers zijn verbonden aan de Universiteit van Amsterdam/ AIAS-HSI, dat onderzoek doet op wetenschappelijke basis. Onafhankelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn kernwaarden in ons onderzoek. We werken volgende de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

We doen zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, en gebruiken (innovatieve) onderzoeksmethoden die ons helpen met het verkennen, verdiepen en verklaren van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. We worden mede scherp gehouden door onze ethische commissie, die met ons de (fundamentele) onderzoeks-ethische en wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek bewaakt. Daarnaast houden we regelmatig contact met de wetenschap en maatschappelijke organisaties, onder andere via de klankbordgroep. Deze groep met stakeholders speelt een belangrijke rol in het bewaken van de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie en in de disseminatie van resultaten.