Om niet alleen op geaggregeerd niveau, maar ook op individueel niveau veranderingen in de tijd te kunnen vaststellen, heeft de Waarde van Werk Monitor 2021 [WWM’21] een deels longitudinaal karakter meegekregen. Dat wil zeggen dat voor de WWM’21 deels dezelfde personen zijn ondervraagd als in WWM’19.

Het gaat in totaal om 1400 respondenten die hebben deelgenomen aan zowel de WWM in 2019 als in 2021.