Vrijdagmiddag 2 december 2022 van 14.00 tot 17.00 uur

De arbeidsmarkt maakt roerige tijden door. De transitie naar een duurzame economie, de krapte op de arbeidsmarkt, veranderende opvattingen over werk, om slechts enkele trends te noemen. In het project ‘Waarde van werk’ onderzoekt AIAS-HSI/Universiteit van Amsterdam sinds 2016 hoe waarden ten aanzien van werk en de waardering van ons werk veranderen. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Op vrijdagmiddag 2 december 2022 presenteren we ons meest recente onderzoeksrapport, gebaseerd op de tweejaarlijkse Waarde van Werk Monitor, op een conferentie in Sociëteit De Witte in Den Haag. UvA-onderzoekers Wieteke Conen en Paul de Beer belichten enkele hoofdpunten van het onderzoek: Wie doet waardevol en wie waardeloos werk? Welke rol speelt de organisatie daarbij? Kan verbetering van de kwaliteit van het werk de krapte op de arbeidsmarkt helpen oplossen?

Oud-topambtenaar Bernard ter Haar schetst zijn perspectief op (veranderingen in) de waarde van werk in Nederland. Bijzonder hoogleraar Monique Kremer maakt na bijna drie jaar de balans op van wat er is gebeurd met de aanbevelingen uit het WRR-rapport Het betere werk, waarvan zij een van de opstellers was. Maria van der Heijden (directeur-bestuurder MVO Nederland) en Raymond Puts (algemeen directeur AWVN) reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek.

De conferentie duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Voor het volledige programma zie bijlage. Deelname is gratis, er is wel een maximum voor het aantal deelnemers aan de conferentie. Meld je dus tijdig aan via aias-hsi@uva.nl

Graag tot ziens op 2 december in Sociëteit de Witte in Den Haag!