Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Daarom onderschrijven we, als onderzoekers binnen de Universiteit van Amsterdam, de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en de algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen.

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Op initiatief van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU is in 2018 een nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit opgesteld. Deze gedragscode is door alle Nederlandse universiteiten onderschreven en bevat de 5 principes die de grondslag vormen van integer onderzoek:

  • Eerlijkheid
  • Zorgvuldigheid
  • Transparantie
  • Onafhankelijkheid
  • Verantwoordelijkheid

Deze principes zijn uitgewerkt in 61 normen voor goede onderzoekspraktijken en hebben betrekking op diverse aspecten van onderzoek doen: het ontwerp, de uitvoering en verslaglegging van onderzoek, beoordeling en peer review en ook de publieke communicatie over het onderzoek.

Mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit

Universiteiten hebben een belangrijke taak in het bevorderen dat onderzoekers zich aan de normen voor goede onderzoekspraktijken kunnen en zullen houden en zij nemen schendingen van de wetenschappelijke integriteit zeer serieus. Gezamenlijk moeten we al het mogelijke doen om fraude te voorkomen en te traceren. Iedereen, zowel de maatschappij als de academische wereld zelf, moet er op kunnen vertrouwen dat wetenschappelijk onderzoek integer is.

Het kan voorkomen dat er een vermoeden is van schending van wetenschappelijke integriteit. Studenten, medewerkers en andere belanghebbenden kunnen met vragen en zorgen over de wetenschappelijke integriteit terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze fungeert als eerste aanspreekpunt. Klachten over het schenden van de integriteit worden behandeld door de Commissie Wetenschappelijke integriteit. Dit gebeurt op basis van de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit. Op facultair niveau en op het niveau van onderzoeksinstituten zijn er meer specifieke richtlijnen ten aanzien van de wetenschappelijke integriteit.

Om meer te lezen over wie de UvA vertrouwenspersonen zijn voor wetenschappelijke integriteit en welke procedures er zijn rondom het melden van een mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit, klik hier.