Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof.dr. Paul de Beer en dr. Wieteke Conen van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies-Hugo Sinzheimer Instituut (AIAS-HSI) van de Universiteit van Amsterdam.

emailW.S.Conen@uva.nl
call+31 (0)20 525 7216

Dr. W.S. (Wieteke) Conen

Dr. Wieteke Conen studeerde Economie aan de Universiteit Utrecht (richting: Arbeid en Organisatie). Zij promoveerde in 2013 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar het werven en behouden van oudere wernemers door werkgevers. Vervolgens werkte zij als postdoctoraal onderzoeker aan een studie over ‘zzp-ers: tussen vrijheid en onzekerheid’.

Sinds 2017 is Wieteke als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS-HSI) van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2017 is zij mede-verantwoordelijk voor het onderzoeksproject Waarde van Werk. Ook is ze betrokken bij andere onderzoeksprojecten, zoals ‘Verborgen armoede’ en ‘zelfstandigen in crisis’.

emailP.T.deBeer@uva.nl
call+31 (0)20 5257128

Prof. dr. P.T. (Paul) de Beer

Prof. Paul de Beer studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Over werken in de postindustriële samenleving’. Hij werkte achtereenvolgens bij de Wiardi Beckman Stichting (1982-1993), het Sociaal en Cultureel Planbureau (1993-2001), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2001-2003) en bij AIAS, later AIAS-HSI (2003-heden). Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, De Burcht.

Hij is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van arbeid en inkomen, de verzorgingsstaat, solidariteit en arbeidsverhoudingen. Hij is projectleider van het onderzoeksproject Waarde van Werk.