Wie coronasteun nodig had, is er het minst tevreden over

Vaak wordt verondersteld dat eigenbelang bepaalt of mensen tevreden zijn met sociale voorzieningen. Hoogleraar Paul de Beer onderzocht of dit ook geldt voor de coronasteunmaatregelen van de overheid voor werknemers en zelfstandigen.

Oudere werkenden waarderen thuiswerken

Thuiswerken wordt vooral door oudere werkenden gewaardeerd. Zij lijken daarbij beduidend minder negatieve effecten van thuiswerken te verwachten dan jongere werkenden, bijvoorbeeld op het gebied van sociale contacten, ontwikkeling, promotiekansen en productiviteit. Daarbij … Lees verder

Betaald werk staat minder centraal na coronapandemie

Tijdens de coronacrisis is betaald werk bij velen minder centraal komen te staan. Tegelijkertijd gingen we het maatschappelijk belang van en de waardering voor hun werk belangrijker vinden: werk waarin je andere mensen … Lees verder

Waarde van werk in Nederland

Dit WRR Working Paper nr. 38, Waarde van werk, is een van de achtergrondstudies die zijn uitgevoerd voor het WRR-rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. In dit Working Paper onderzoekt de auteur … Lees verder